2020-06-30

Od 1 sierpnia 2020 roku wprowadzamy zmiany w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla klientów rynku korporacyjnego:

 • opłatę za utrzymywanie wysokiego salda na koniec miesiąca na rachunkach bieżących/pomocniczych prowadzonych we wszystkich walutach z tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego,
 • opłatę w przypadku, gdy salda na koniec miesiąca przekroczą dotychczasowe stany średnie,
 • opłatę na koniec roku od salda przewyższającego określony próg.

Natomiast opłatą za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach bieżących/pomocniczych obejmiemy nie tylko rachunki w EUR, ale wszystkie waluty, dla których aktualne stawki stopy depozytowej wykazują ujemne wartości.

Dodatkowo zmienią się niektóre opłaty za:

 1. realizację wpłaty gotówkowej w formie otwartej, w złotych, w oddziałach,
 2. realizację przelewu dokonywanego za pośrednictwem systemu SORBNET2 oraz przelewu zagranicznego EOG w EUR,
 3. realizację przelewu zagranicznego innego niż SEPA, EOG w EUR,
 4. obsługę polecenia zapłaty pobieraną od Płatnika (klient PKO Banku Polskiego).

Od 1 sierpnia br. będą też opłaty za:

 1. raporty do usługi PKO – masowe wypłaty oraz PKO Rachunki Wirtualne,
 2. przygotowanie projektów umów i formularzy, zawierających zmiany zapisów wnioskowane przez klienta,
 3. zmiany karty wzorów podpisów,
 4. złożenie dokumentów w formie papierowej u doradcy, który jest udostępniony w module Wnioski iPKO biznes – Pozostałe wnioski online.

Zgodnie z właściwym Regulaminem, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Taryfy, mogą rozwiązać umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Trzeba zrobić to w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy wypowiedzenia to uznamy, że akceptują Państwo zmiany.

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat od 1 sierpnia 2020 r. 

Nowa Taryfa prowizji i opłat  od 1 sierpnia 2020 r.