2018-11-30

informujemy, że z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw („Taryfa”), w Części III KARTY PŁATNICZE:

  1. DZIAŁ. I. KARTY CHARGE  I POZOSTAŁE KARTY DEBETOWE DO RACHUNKÓW W OFERCIE ORAZ KARTY DEBETOWE I CHARGE DO RACHUNKÓW W ADINISTROWANIU. PROWIZJE I OPŁATY WSPÓLNE
    Zmianie ulega wysokość dodatkowej prowizji za przewalutowanie operacji bezgotówkowych i gotówkowych realizowanych kartami debetowymi VISA z wyłączeniem VISA Business Electron Adm. oraz kartami obciążeniowymi VISA wydanymi do rachunków w PLN dokonanych w walucie innej niż PLN z poziomu w wysokości 2,0 % operacji do  poziomu 3,5%jej wartości
  1. DZIAŁ II: PRODUKTY W ADMINISTROWANIU
  • Zmieniono wysokość dodatkowej prowizji za przewalutowanie transakcji realizowanych kartami  VISA Business Electron Adm. wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie innej niż PLN z poziomu 1,0% wartości transakcji  do poziomu 3,5% jej wartości
  • Zmieniono wysokość dodatkowej prowizji za przewalutowanie transakcji  realizowanych kartami debetowymi VISA, z wyłączeniem Visa Business Electron Adm., wydanymi do rachunków w PLN, dokonanych w walucie winnej niż PLN z poziomu w wysokości 2,0  % wartości transakcji  do  poziomu 3,5% jej wartości.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zmian zawartymi w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w plikach do pobrania poniżej.

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Taryfie, zgodnie z postanowieniami  Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Państwa o niniejszej zmianie . W efekcie wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego nastąpi rozwiązanie umowy z upływem terminu wypowiedzenia, na warunkach określonych w regulaminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub oddziałem prowadzącym Państwa rachunek.

Pliki do pobrania