Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów PKO Banku Polskiego „Ubezpieczenie Podstawowe” zostało przygotowane we współpracy z PZU SA. Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od miejsca jego zajścia (na terytorium RP i poza jej granicami) pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek zaszedł w okresie ubezpieczenia.

Korzyści:

 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • brak badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia
 • uproszczony system płatności - automatyczne pobieranie opłaty za ubezpieczenie z ROR
 • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata
 • dodatkowe środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na dowolny cel
 • minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie rozmowy telefonicznej
Przeznaczenie

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PKO Banku Polskim.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość maksymalnego świadczenia, Ubezpieczenie Podstawowe:

 • śmierć Ubezpieczonego będąca następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego, lecz nie będąca następstwem wypadku komunikacyjnego – 100 000 zł,
 • śmierć Ubezpieczonego będąca następstwem wypadku komunikacyjnego – 150 000 zł,
 • trwałe uszkodzenie ciała Ubezpieczonego będące następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego – w zależności od rodzaju trwałego uszkodzenia ciała, określony w OWU procent sumy ubezpieczenia wynoszącej 100 000 zł,
 • dieta szpitalna – w wysokości 100 zł za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,
 • zwrot Ubezpieczonemu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (w tym wózka inwalidzkiego),
 • zwrot Ubezpieczonemu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość maksymalnego świadczenia, Ubezpieczenie Minimum:

 • śmierć Ubezpieczonego będąca następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego, lecz nie będąca następstwem wypadku komunikacyjnego – 50 000 zł,
 • śmierć Ubezpieczonego będąca następstwem wypadku komunikacyjnego – 100 000 zł,

Do umowy można przystąpić w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym doradcą. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.

Dla kogo
Informacje dodatkowe

Ubezpieczenie Podstawowe – miesięczny koszt ochrony ubezpieczeniowej wynosi 20 zł.

Ubezpieczenie Minimum – miesięczny koszt ochrony ubezpieczeniowej wynosi 10 zł.