Ubezpieczenie zostało stworzone specjalnie dla Klientów PKO Banku Polskiego przy współpracy z Generali Towarzystwem Ubezpieczeń SA i zapewnia wiele korzyści, z których najważniejsze to:

 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • brak badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia
 • brak górnej granicy wieku, kiedy kończy się odpowiedzialność ubezpieczyciela (po 70 roku życia suma ubezpieczenia wynosi 50%)
 • uproszczony system płatności - automatyczne pobieranie składek z ROR
 • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata
 • świadczenie wypłacane jest uposażonym w terminie do 30 dni i nie wchodzi w skład masy spadkowej.
Przeznaczenie

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PKO Banku Polskim.

Ubezpieczenie jest oferowane w trzech pakietach:

 • indywidualnym
 • senior
 • rodzinnym

Zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość maksymalnego świadczenia:

 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czyli 100 000 zł.
 • Całkowite trwałe inwalidztwo - 100% sumy ubezpieczenia czyli 100 000 zł.
 • Pobyt w szpitalu po nieszczęśliwym wypadku - 100 zł za każdy dzień pobytu.

Ponadto każdy pakiet zawiera świadczenia dodatkowe:

Pakiet indywidualny
: śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji - 50% sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czyli 50 000 zł (świadczenie dodatkowe do wypłaty z tytułu zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku).

Pakiet senior
: koszty leczenia, leków i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku: 2 000 zł.

Pakiet rodzinny
: śmierć małżonka (partnera) wskutek nieszczęśliwego wypadku: 50 000 zł.

Dla kogo?
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy

Opłaty i prowizje

Koszt składki ubezpieczeniowej zależy od wybranego pakietu i wynosi:

 • 20 zł/miesięcznie za pakiet indywidualny
 • 20 zł/miesięcznie za pakiet senior
 • 35 zł/miesięcznie za pakiet rodzinny