30 września 2012 r. została zniesiona ochrona ubezpieczeniowa dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych „Bezpieczna karta".