Bezpieczny Kapitał + to wyjątkowa oferta dla Klientów PKO Banku Polskiego z segmentu Bankowości Osobistej oraz Bankowości Prywatnej, którzy poszukują bezpiecznej inwestycji ze z góry określoną stopą zwrotu. Produkt przygotowany został przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Jest to rozwiązanie, łączące bezpieczny wzrost kapitału z ochroną ubezpieczeniową, dzięki możliwości wyboru jednego spośród trzech gotowych pakietów ochronnych: „Moje Zdrowie”, „Moje Dziecko” oraz „Moja Rodzina”.

Korzyści:

  • PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA zapewnia stopę zwrotu z inwestycji na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia. Informacja o aktualnie obowiązującej w produkcie stopie zwrotu dostępna jest w zakładce "Dokumenty".
  • Od drugiego roku wartość wykupu przekracza wartość opłaconej składki oszczędnościowej (o ile Klient samodzielnie opłacał składki ochronne).
  • Ochrona ubezpieczeniowa – zabezpieczenie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych w życiu Ubezpieczonego, a także zdarzeń związanych z życiem lub zdrowiem jego bliskich (w zależności od wybranego pakietu).
  • Atrakcyjne, gotowe pakiety ochronne – rozwiązanie dopasowane do różnych potrzeb Klientów.
  • Proste zawarcie umowy ubezpieczenia – Klient może zawrzeć umowę w trakcie jednej wizyty w oddziale.
  • Elastyczność – Klient sam decyduje, ile chce zainwestować (w przedziale 25 000-200 000 zł) i który
    z trzech pakietów ochronnych wybiera.

 

Dla kogo?
Bezpieczny wzrost kapitału – elastyczne rozwiązanie
Ochrona ubezpieczeniowa – trzy pakiety do wyboru
Składki ubezpieczeniowe
Okres trwania umowy
Inne ważne informacje
Jak zawrzeć umowę ubezpieczenia?