Indywidualne ubezpieczenie na życie dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim zostało przygotowane we współpracy z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie dostępne jest w 5 wariantach ubezpieczeniowych różniących się wysokościami sum ubezpieczenia oraz wysokościami składek ubezpieczeniowych.  

Korzyści:

  • wysokie sumy ubezpieczenia,
  • brak badań lekarskich przy zawarciu umowy ubezpieczenia
  • możliwość wyboru jednego z pięciu dostępnych wariantów ubezpieczenia, Posiadacza PBK może dostosować ubezpieczenie do swoich możliwości i oczekiwań,
  • w przypadku Posiadaczy PBK w wieku do 50 lat – niska miesięczna składka ubezpieczeniowa w wysokości 10 zł (wariant ubezpieczenia PBK 1),
  • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i/lub jego bliskich w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego

 

Przeznaczenie

Ubezpieczenie na życie przeznaczone jest dla Posiadaczy Programu Budowania Kapitału w PKO Banku Polskim.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe i sumy ubezpieczenia:

Zdarzenie ubezpieczeniowe

Wysokość Sumy Ubezpieczenia w zł w zależności od wybranego wariantu

PBK 1

PBK 2

PBK 3

PBK 4

PBK 5

Zgon Ubezpieczonego

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego Wypadku

-

10 000

20 000

30 000

40 000

Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy będąca następstwem Nieszczęśliwego Wypadku*

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

 

*Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego, którego Wiek Wstępu jest wyższy niż 60 lat nie obejmuje Trwałej i Całkowitej Niezdolności do Pracy Ubezpieczonego będącej następstwem Nieszczęśliwego Wypadku.

W trakcie trwania Okresu Odpowiedzialności stosuje się 90 dniowy Okres Karencji z tytułu zgonu Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że Okres Karencji obejmuje wyłącznie zdarzenia inne niż powstałe wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Okres Karencji liczony jest od początku Okresu Odpowiedzialności.

Wysokość Świadczenia zależy od rodzaju zdarzenia oraz wariantu zgodnie z powyższą tabelą i wynosi 100% Sumy Ubezpieczenia. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.

Szczegółowe informację na temat ubezpieczenia, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, dostępne są w OWU oraz Karcie produktu, które dostępne są w zakładce „Pliki do pobrania”.

Dla kogo?
Okres ubezpieczenia
Informacje dodatkowe
Zawarcie umowy
Składka ubezpieczeniowa