Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Produkt zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu następujących zdarzeń losowych: zgon Ubezpieczonego, choroba Alzheimera, trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku albo inwalidztwo Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku. Przystąpić do ubezpieczenia można bez zbędnych formalności oraz wykonywania badań lekarskich.  

Korzyści:

  • wysokie sumy ubezpieczenia,
  • brak badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia,
  • uproszczony system płatności - automatyczne pobieranie opłaty za ubezpieczenie z ROR,
  • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całego świata,
  • wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego i/lub jego bliskich w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Przeznaczenie

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla Posiadaczy ROR prowadzonych w PKO BP, dostępne jest w 3 wariantach różniących się wysokościami sum ubezpieczenia oraz miesięcznym kosztem ochrony ubezpieczeniowej:

 

Zakres ubezpieczenia

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Śmierć Ubezpieczonego

20 000 zł

+ koszty Opłat i Prowizji Bankowych (maks. 500 zł)

30 000 zł

+ koszty Opłat i Prowizji Bankowych (maks. 500 zł)

40 000 zł

+ koszty Opłat i Prowizji Bankowych (maks. 500 zł)

Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy będąca następstwem NW

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

Inwalidztwo będące następstwem NW

Określony w OWU % z Sumy Ubezpieczenia =

10 000 zł

Określony w OWU % z Sumy Ubezpieczenia =

15 000 zł

Określony w OWU % z Sumy Ubezpieczenia =

20 000 zł

Choroba Alzheimera

10 000 zł

15 000 zł

20 000 zł

Miesięczny koszt ochrony ubezpieczeniowej

20 zł

25 zł

30 zł

 

Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.

Dla kogo?
Informacje dodatkowe

Miesięczny koszt ochrony ubezpieczeniowej wynosi:

  • 20 zł/miesięcznie za wariant I
  • 25 zł/miesięcznie za wariant II
  • 30 zł/miesięcznie za wariant III