30 września 2012 r. została zniesiona ochrona ubezpieczeniowa dla posiadaczy i użytkowników kart obciążeniowych PKO Visa Classic.