Przez cały okres obowiązywania umowy karty kredytowej, od jej posiadacza do ukończenia 65 roku życia (o ile w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie posiadał źródła dochodu w postaci emerytury lub renty), wymagane jest dostarczenie zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego w postaci ubezpieczenia, zgodnie z warunkami wskazanymi w dokumencie ”Informacja o minimalnym wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej spłaty limitu kredytowego, dla posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA”.

Wymóg ten możesz zrealizować poprzez przystąpienie do oferowanych przez nas ubezpieczeń na życie oraz na wypadek utraty źródła dochodu albo leczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz dokonanie przelewu wierzytelności z tych umów.

Koszt takiego zabezpieczenia stanowi:

  • dla Przejrzystej karty kredytowej Visa i MasterCard -  0,13% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia np. jeśli w dniu rozliczenia zadłużenie na Twojej karcie wynosi 1000 zł, koszt ubezpieczenia spłaty kredytu to tylko 1,30 zł.
  • dla karty PKO Vitay, złotej karty kredytowej Visa i MasterCard  - stanowi 0,1% wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczenia np. jeśli w dniu rozliczenia zadłużenie na Państwa karcie wynosi 1000 zł, koszt ubezpieczenia spłaty kredytu to tylko 1 zł.
  • dla karty Platinum i Infinite: ubezpieczenie bezpłatne.

W przypadku przystąpienia wyłącznie do jednego ubezpieczenia lub nie skorzystania z oferowanych przez Bank ubezpieczeń, konieczne będzie dostarczenie ubezpieczenia w pozostałym niespełnionym zakresie a także dokonanie przelewu wierzytelności na rzecz Banku tylko do wysokości zobowiązań wynikających z umowy Karty Kredytowej oraz przedstawienie dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań zapraszamy do kontaktu z Infolinią lub do oddziału Banku.

Drukuj