Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z Cardif ARD SA. Produkt zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu następujących zdarzeń losowych: utrata stałego źródła dochodu, poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy.

Przystąpić do ubezpieczenia można bez zbędnych formalności oraz wykonywania badań lekarskich.

Korzyści:
- zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty pracy lub problemów zdrowotnych
- dodatkowe środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na dowolny cel
- automatyczne pobieranie składki ubezpieczeniowej z konta ROR
- minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia w trakcie rozmowy telefonicznej

Przeznaczenie

W ofercie są trzy pakiety, z których można wybrać najbardziej odpowiadający własnym potrzebom:

 

Suma ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – świadczenie jednorazowe

800 zł

1300 zł

 

 2000 zł

 

Utrata Stałego Źródła Dochodu - świadczenia miesięczne

800 zł

1300 zł

2000 zł

Trwała i Całkowita Niezdolność do Pracy Ubezpieczonego – świadczenie jednorazowe

4800 zł

7800 zł

 

 12000 zł

 

Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego – świadczenie jednorazowe

4800 zł

7800 zł

 

 12000 zł

 

Wysokość miesięcznego kosztu ubezpieczenia

20 zł

25 zł

30 zł

                                   

Do umowy można przystąpić w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym doradcą. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne.

W przypadku Utarty Pracy jest możliwość otrzymania do 6-ściu świadczeń miesięcznych.

 

Dla kogo?
Informacje dodatkowe

 

Suma ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wysokość miesięcznego kosztu ubezpieczenia

20 zł

25 zł

 

30 zł