• Lista odbiorców to podręczna "książka adresowa", w której masz możliwość zachowania podstawowych danych odbiorców, do których najczęściej wykonujesz przelewy. W tym celu podajesz: imię, nazwisko i/lub nazwę odbiorcy, jego adres zamieszkania, NIP, numer rachunku bankowego i tytuł przelewu.
  • Możesz również do każdego definiowanego odbiorcy przypisać obrazek (zdjęcie, grafikę).
  • W nowym iPKO na liście odbiorców znajdują się również płatności zdefiniowane wcześniej w dotychczasowym iPKO.
  • Pozycje na liście odbiorców możesz modyfikować oraz usuwać. Dodawanie, zmiana oraz usuwanie odbiorców wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym.
  • Realizacja przelewu z wykorzystaniem odbiorcy może wymagać potwierdzenia kodem jednorazowym lub nie (tą opcję ustawisz samodzielnie w nowym iPKO).
  • Wykonując przelew do odbiorcy podajesz tylko tytuł, kwotę, walutę* i datę wykonania przelewu. Dzięki temu możesz szybciej rozliczać się z osobami lub firmami, z którymi masz stały kontakt. To również wygodna forma opłacania rachunków o zmiennej kwocie i terminie zapłaty, jak prąd, gaz czy telefon.
  Serwis internetowy Serwis mobilny Serwis telefoniczny (konsultant) Automatyczny serwis telefoniczny
Utworzenie nowego odbiorcy Tak - Tak -
Zmiana danych odbiorcy Tak - Tak -
Usunięcie danych odbiorcy  Tak - Tak -
Pobranie danych odbiorcy do wykonywanej dyspozycji Tak - Tak -
Odbiorcy ZUS
Odbiocy US
Drukuj