2021-08-16

Grupa kapitałowa, która poprzez swoje spółki działa na różnych rynkach, potrzebuje specyficznej obsługi bankowej. Poznaj historię naszego klienta, który ma swoje oddziały w Polsce, Niemczech i Czechach.

Jeden bank dla firmy w Czechach, Polsce i Niemczech

Sytuacja wyjściowa

Nasz klient, grupa kapitałowa działająca poprzez swoje spółki-córki w Polsce, Czechach i Niemczech, realizuje transakcje w 4 głównych walutach: PLN, EUR, CZK oraz USD. Przed rozpoczęciem współpracy z PKO Bankiem Polskim w każdym kraju spółki-córki korzystały z lokalnego banku i w ograniczony sposób podejmowały współpracę w zakresie zarządzania płynnością.

Zadanie postawione przed PKO Bankiem Polskim polegało na stworzeniu mechanizmu wspierającego spółkę-matkę w zarządzaniu płynnością w grupie kapitałowej, uwzględniającego specyfikę działalności każdej spółki-córki i regulacje prawno-podatkowe poszczególnych krajów. 

Rozwiązanie: międzynarodowy cash pooling

Cash Pooling to system konsolidacji sald z rachunków bankowych poszczególnych spółek grupy kapitałowej, który umożliwia wzajemne finansowanie się spółek w ramach dostępnych w grupie środków i udzielonego przez bank finansowania.

W tym przypadku zaproponowane rozwiązanie cash poolingu umożliwiało wielowalutowość. Jeśli jedna ze spółek (w dowolnym kraju) potrzebuje finansowania w danej walucie, to korzysta z nadwyżki wygenerowanej przez dowolną inną spółkę z grupy w tej samej walucie lub w dowolnej innej walucie lub może skorzystać z wielowalutowej linii kredytowej udzielonej przez bank dla całej grupy.

Rozwiązanie uwzględniało 4 waluty (PLN, EUR, USD i CZK). Cały proces cash Poolingu – w tym jego funkcjonowanie w ciągu dnia, konsolidacja sald na koniec dnia, raportowanie (dzienne i miesięczne) i rozliczanie odsetek poolingowych – jest w pełni zautomatyzowane. Co więcej wszystkie spółki są połączone wspólnym systemem bankowości elektronicznej iPKO biznes, do którego mają dostęp spółka-matka i spółki-córki.

Jak to możliwe?

PKO Bank Polski prowadzi oddziały zagraniczne w Niemczech oraz w Czechach, które działają w oparciu o ten sam system informatyczny, co bank w Polsce. Przelewy między rachunkami prowadzonymi przez PKO Bank Polski w tych trzech krajach są realizowane natychmiastowo – gdyż są przelewami wewnętrznymi. Co więcej oddziały funkcjonują na podstawie lokalnych przepisów, a dokumentacja jest prowadzona w 3 językach (niemieckim / czeskim, angielskim i polskim).

Chcesz porozmawiać o biznesie? Zostaw swój numer, a oddzwoni nasz doradca

Kontakt

 

Informację zawarte na stronie mają charakter informacyjny, reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia usług doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.