Debet wyliczamy na podstawie systematycznych wpływów na rachunku z trzech ostatnich miesięcy np. z tytułu wynagrodzenia, stypendium, emerytury, renty, alimentów. Wpłaty własne nie są brane pod uwagę do wyliczenia kwoty debetu.

Kwota debetu automatycznie się zwiększy, jeśli będą systematyczne wpływy.

Maksymalna wartość debetu jest uzależniona od rodzaju posiadanego rachunku.

Drukuj