Polisę ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do kredytu hipotecznego możesz dostarczyć:

  • osobiście do oddziału Banku, który obsługuje umowę kredytową;
  • na adres e-mail wskazany w piśmie otrzymanym z Banku lub na adres: informacje@pkobp.pl;
  • listem poleconym na adres oddziału Banku ( prześlij oryginał lub potwierdzoną kopię przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub pracownika oddziału PKO Banku Polskiego).
Drukuj