Jeżeli nie pamiętasz numeru Klienta to odnajdziesz go:

  • na informacji o numerze identyfikacyjnym otrzymanej podczas otwierania rachunku, gdy jesteś Klientem połączonego Banku,
  • na potwierdzeniu nadania numeru Klienta - jest to wydruk małego formatu z danymi osobowymi,
  • w nagłówku umowy ROR, obok numeru PESEL,

W każdej chwili duplikat numeru Klienta możesz otrzymać w oddziale Banku - wykaz oddziałów PKO Banku Polskiego odnajdziesz tutaj: www.pkobp.pl/poi/.

Drukuj