Jeżeli nie pamiętasz numeru Klienta i masz IKO, skorzystaj z Asystenta Głosowego i zadaj pytanie, np. Gdzie znajdę numer klienta/Podaj numer klienta. Asystent wyświetli na ekranie telefonu numer klienta.

Szczegóły udostępniamy na stronie: iko.pkobp.pl > Funkcje aplikacji IKO > sekcja Obsługa IKO > Asystent głosowy.

Jeśli nie korzystasz z IKO, numer Klienta znajdziesz:

  • na informacji o numerze identyfikacyjnym otrzymanej podczas otwierania rachunku, gdy jesteś klientem połączonego banku,
  • na potwierdzeniu nadania numeru klienta - jest to wydruk małego formatu z danymi osobowymi,
  • w nagłówku umowy ROR, obok numeru PESEL,

W każdej chwili duplikat numeru klienta możesz otrzymać w oddziale banku - wykaz oddziałów PKO Banku Polskiego odnajdziesz tutaj: www.pkobp.pl/poi/.

Drukuj