Dyspozycję nadpłaty możesz złożyć samodzielnie w iPKO:
Moje sprawy -> Dokumenty -> Dyspozycje i zaświadczenia -> Nowa dyspozycja.

Drukuj