Swój kredyt możesz zawiesić jeden raz  w ciągu roku kalendarzowego („wakacje kredytowe”). Wniosek o zawieszenie spłaty zadłużenia złożysz w oddziale, w którym została podpisana umowa kredytowa, najpóźniej na 3 dni przed wymaganym terminem spłaty raty kredytu. Jeśli umowa kredytowa została podpisana przez kilku kredytobiorców, wówczas wniosek o zawieszenie spłaty zadłużenia podpisują wszyscy kredytobiorcy.

Drukuj