Adres zamieszkania zmienisz:

  • w serwisie internetowym iPKO: niebieskie kółko Ustawienia -> Dane osobowe - > Zmień adres,
  • po zalogowaniu w serwisie telefonicznym,
  • w dowolnym oddziale.

 

Drukuj