Numer telefonu zmienisz:

  • w serwisie iPKO: Moje sprawy -> Ustawienia -> Dane osobowe -> zmień dane/zmień adres (zmiany zostaną zapisane po telefonicznym potwierdzeniu przez naszego pracownika),
  • po zalogowaniu w serwisie telefonicznym,
  • w oddziale naszego banku,
  • w formie pisemnej, na adres korespondencyjny dowolnego oddziału. W piśmie podaj imię, nazwisko, numer PESEL oraz aktualne dane kontaktowe.

Aktualnie zmiana numeru telefonu jest możliwa korespondencyjnie, jeśli podpis zostanie potwierdzony przez:

  • notariusza polskiego, albo
  • polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, albo
  • upoważnionego pracownika PKO Banku Polskiego, albo
  • notariusza zagranicznego, a dokument opatrzony klauzulą apostille.

Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Drukuj