Dane są przekazywane do BIK (aktualizowane) w ciągu 7 dni od wystąpienia nowych zdarzeń dotyczących zobowiązania (np. o nowo powstałych zobowiązaniach, spłacie kolejnej raty lub całkowitej spłacie zobowiązania itd.) aż do całkowitej spłaty zobowiązania.

  • Jeśli kredyt został spłacony w terminie, to informacje o nim stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych, które sprawdzają historię kredytową klienta w BIK - chyba, że klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach.
  • Jeśli kredyt nie był spłacany w terminie, informacje o nim mogą być przetwarzane bez zgody klienta przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy bank poinformował klienta o zamiarze przetwarzania jego danych).
Drukuj