O Preferencyjny kredyt studencki mogą wnioskować wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia, doktoranci, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia (kandydaci) albo studia doktoranckie (uczestniczące w procesie rekrutacji).

Drukuj