2014-02-25

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez PKO Bank Polski akcji Nordea Polska TUnŻ. Zamknięcie transakcji nabycia akcji przez PKO Bank Polski i wejście spółki do Grupy Kapitałowej Banku planowane jest na 1 kwietnia 2014 r. Tym samym Nordea Polska TUnŻ stanie się częścią wiodącej grupy finansowej w Polsce.

Proces zmiany właścicielskiej nie ma wpływu na obsługę Klientów Nordea Polska TUnŻ i nie wymaga od nich bezpośredniego zaangażowania. Umowy zawarte przed transakcją pozostają w mocy, ich zakres oraz warunki pozostaną bez zmian. Klienci Nordea Polska TUnŻ zachowają wszystkie swoje dotychczasowe prawa i obowiązki.

Zakup 100 proc. akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie jest wynikiem zawarcia w dniu 12 czerwca 2013 roku umowy przez PKO Bank Polski i skandynawski Nordea Bank AB, której przedmiotem jest zakup części polskich aktywów grupy finansowej Nordea.