2014-03-03

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła brak podstaw do sprzeciwu wobec planowanej transakcji nabycia akcji Nordea Bank Polska przez PKO Bank Polski.

Pozytywna decyzja KNF jest ostatnią wymaganą zgodą prawną i otwiera drogę do finalizacji umowy o przejęcie przez PKO Bank Polski części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea - spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. We wrześniu 2013 r. PKO Bank Polski uzyskał zgodę Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego, niezbędną ze względu na posiadanie przez PKO Bank Polski spółek zależnych na Ukrainie. W październiku 2013 r. bezwarunkową zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że planowane przez Bank przejęcie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku.

-Decyzja KNF otwiera drogę do realizacji zawartej w czerwcu ubiegłego roku umowy. Po sfinalizowaniu transakcji będziemy koncentrować się na sprawnym przeprowadzeniu procesu integracji. Potencjał przejmowanych aktywów chcielibyśmy wykorzystać do wzmocnienia grupy kapitałowej banku i zaoferowania nowej jakości na rynku usług finansowych  – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Zamknięcie transakcji nastąpi 1 kwietnia 2014 r. Od tego momentu do planowanej na przełom września i października 2014 fuzji prawnej, Nordea Bank Polska stanowić będzie odrębną spółkę w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Oba banki zachowają pełną odrębność w zakresie świadczonych usług i dostępnej sieci placówek. Od fuzji prawnej – polegającej na przejęciu całego majątku i działalności Nordea Bank Polska przez PKO Bank Polski – PKO Bank Polski stanie się następcą prawnym Nordea Bank Polska, a dwie dotychczas odrębne instytucje tworzyć będą jeden podmiot prawny. Planowane jest, że w ciągu dwóch tygodni od fuzji prawnej marka Nordea zostanie zastąpiona marką PKO Banku Polskiego. Proces integracji zakończy fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu spółek. Przewidywany koniec tego procesu to pierwsza połowa 2015 roku.

Przejęcie spółek Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych. Spółka ubezpieczeniowa pozostanie oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego i funkcjonować będzie pod nową marką. Zmiana nazwy nastąpi w ciągu 3 miesięcy od sfinalizowania transakcji. Spółka Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.