2013-06-12

Zawarta umowa przewiduje, że PKO Bank Polski przejmie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska, Nordea Polska TUnŻ oraz portfel kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2 830 mln zł. Transakcja uzależniona jest od zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Rozwój grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego poprzez akwizycje na krajowym rynku zakłada nowa strategia na lata 2013-2015 ogłoszona w kwietniu 2013 roku. Przejęcie przyczyni się do umocnienia pozycji PKO Banku Polskiego jako wiodącego banku uniwersalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Planowana transakcja pozwoli na wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy. Szacowane zwiększenie skali działania w efekcie akwizycji to 16 proc., zysku na akcję – 10 proc., a zwrot z inwestycji wyniesie 13 proc.

- Zapowiadaliśmy, że chcemy być aktywni na rynku przejęć i fuzji w Polsce, ze względu na mniejszy potencjał wzrostu organicznego. Spółki z grupy Nordea doskonale uzupełniają aktualną ofertę naszego Banku. Transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych. Wierzę, że wykorzystując potencjał obu instytucji razem możemy tworzyć silną markę na europejskim rynku usług finansowych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski przejmie także i skonsoliduje w ramach swojej grupy kapitałowej Nordea Finance Polska, spółkę oferującą usługi leasingu operacyjnego i finansowego dla klientów korporacyjnych oraz faktoringowe.

Przejęcie poprawi stabilność sektora bankowego. Udział polskiego kapitału w aktywach krajowego sektora wzrośnie o ok. 3 p.p. do poziomu ponad 40 proc., co ograniczy jego uzależnienie od zagranicznego finansowania. Zwiększy się zdolność do kredytowania krajowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Jednocześnie silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego umożliwi utrzymanie wysokich wymaganych przez nadzór współczynników wypłacalności w połączonym podmiocie, co pozytywie wpłynie na bezpieczeństwo sektora. PKO Bank Polski sfinansuje transakcję z posiadanych kapitałów własnych oraz zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ tego banku). Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.