2013-10-14

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła bezwarunkową zgodę na przejęcie przez PKO Bank Polski kontroli nad częścią polskich aktywów Grupy Nordea - spółkami Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance.

Zgoda Prezesa UOKiK to kolejny krok przybliżający nas do sfinalizowania transakcji. Dzięki temu przejęciu PKO Bank Polski umocni się na pozycji lidera w bankowości detalicznej i wzmocni działalność w obszarze bankowości korporacyjnej. Pozwoli też na przyspieszenie osiągnięcia celów strategicznych w obszarze bancassurance, które zakłada nasza strategia – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Przeprowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie wykazało, że planowane przez Bank przejęcie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie jego pozycji dominującej. Uzyskanie pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu jest jednym z warunków umowy zawartej 12 czerwca 2013 roku między PKO Bankiem Polskim a spółką Nordea Bank AB. Do jej realizacji niezbędne są jeszcze w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu zgodę wyraził ukraiński Urząd Antymonopolowy.

Dopełnienie warunków umowy otworzy drogę do nabycia akcji Nordea Bank Polska, a w dalszej perspektywie do fuzji prawnej obu banków, w wyniku której PKO Bank Polski stanie się następcą prawnym, tj. podmiotem ogółu praw i obowiązków Nordea Bank Polska. Kolejnym etapem będzie zmiana marki i pełna integracja operacyjna, dzięki której Klienci obu instytucji uzyskają dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek i bankomatów.