2015-03-27

Przypominamy o trwającej wymianie kart obciążeniowych związanej z planowanym na 20 kwietnia 2015 połączeniem operacyjnym banków i przeniesieniem obsługi kart do systemu informatycznego PKO Banku Polskiego.

Karty obciążeniowe z nowymi wizerunkami i logo PKO Banku Polskiego zostały przesłane pocztą na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny. Jeśli zgodnie z Państwa dyspozycją jest to adres placówki bankowej prosimy o odebranie kart z oddziałów. W razie wątpliwości konsultanci całodobowej Kartolinii (801 124 365 - numer dla dzwoniących w kraju, +48 22 639 66 00  lub +48 81 535 60 50 - numery dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) wskażą placówkę do której dostarczone zostały Państwa karty.

Kluczowe parametry kart, takie jak oprocentowanie, czy wysokość limitu kredytowego w przypadku kart kredytowych, zawarte w umowach dotyczących wydania i używania kart pozostają bez zmian. PIN do nowej karty jest dostarczany oddzielną korespondencją.

Najważniejsze informacje o kartach obciążeniowych:

  • Przesyłane karty są nieaktywne. Można je aktywować, dzwoniąc na numery Kartolinii PKO Banku Polskiego pod numerami telefonów:  801 124 365 (numer dla dzwoniących w kraju),  +48 22 639 66 00  lub +48 81 535 60 50 (numery dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych). Korzystanie z nowych kart obciążeniowych będzie możliwe dopiero po 31 marca 2015 r.
  • 1 kwietnia 2015 r. dotychczasowa karta zostanie zastrzeżona, a dokonywanie transakcji za jej pomocą będzie niemożliwe.
  • Nowa karta będzie widoczna w serwisie bankowości elektronicznej po połączeniu operacyjnym banków 20 kwietnia 2015 r., do tego dnia obsługa karty, w tym informacje o transakcjach i aktualnym saldzie, będzie możliwa przez Kartolinię