2015-03-11

Trwa wymiana kart kredytowych i obciążeniowych przejętego banku. Jest ona związana z planowanym na 20 kwietnia 2015 połączeniem operacyjnym banków i przeniesieniem obsługi tych kart do systemu informatycznego PKO Banku Polskiego.

Karty z nowymi wizerunkami i logo PKO Banku Polskiego przesyłane są pocztą na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny. Jeśli zgodnie z Państwa dyspozycją jest to adres placówki bankowej prosimy o odebranie kart z oddziałów. W razie wątpliwości konsultanci całodobowej Kartolinii (801 124 365 - numer dla dzwoniących w kraju, +48 22 639 66 00  lub +48 81 535 60 50 - numery dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych) wskażą placówkę do której dostarczone zostały Państwa karty.

Kluczowe parametry kart, takie jak oprocentowanie, czy wysokość limitu kredytowego w przypadku kart kredytowych, zawarte w umowach dotyczących wydania i używania kart pozostają bez zmian. PIN do nowej karty zostanie dostarczony oddzielną korespondencją.

Najważniejsze informacje o kartach kredytowych:

 • Korzystanie z nowej karty kredytowej będzie możliwe dopiero po 24 marca 2015 r.
 • 24 marca 2015 r. (po godz. 19.00) dotychczasowa karta zostanie zastrzeżona, a dokonywanie transakcji za jej pomocą będzie niemożliwe; saldo zadłużenia zostanie przeniesione na rachunek nowej karty; po ww. terminie otrzymają Państwo również ostatni wyciąg dla dotychczasowej karty z informacjami o ostatnich operacjach oraz o saldzie przenoszonym na rachunek nowej karty
 • Karty wysłane przesyłane do Państwa są nieaktywne, można je aktywować, dzwoniąc na numery Kartolinii PKO Banku Polskiego pod numerami telefonów: 801 124 365 (numer dla dzwoniących w kraju), +48 22 639 66 00  lub +48 81 535 60 50 (numery dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych).
 • W celu uzyskania pełnej funkcjonalności karty należy użyć jej w bankomacie PKO Banku Polskiego – np. dokonać sprawdzenia salda
 • Nowe karty będą widoczne w serwisie bankowości elektronicznej po połączeniu operacyjnym banków 20 kwietnia 2015 r., do tego dnia obsługa kart, w tym informacje o transakcjach i aktualnym saldzie, będzie możliwa przez Kartolinię.
 • Wraz z nową kartą kredytową przesyłamy nowy numer rachunku, na który należy dokonywać spłaty zadłużenia karty kredytowej – dotychczasowe rachunki nie będą obsługiwane
 • W przypadku posiadania więcej niż jednej karty (karta Posiadacza i karta Użytkownika), należy zwrócić uwagę, iż każda nowa karta ma specjalny, oddzielny numer rachunku, który służy do spłaty każdej z tych kart.
 • Od dnia przeniesienia kart do systemów PKO Banku Polskiego SA do dnia 20 kwietnia 2015 r., w bankomatach PKO Banku Polskiego będzie możliwa:
  - aktywacja karty,
  - zmiana PIN,
  - sprawdzenie dostępnych środków na rachunku karty.

Jeżeli korzystają Państwo z usługi autospłaty z rachunków rozliczeniowych lub rozliczeniowo-oszczędnościowych, prosimy pamiętać o zapewnieniu środków na Państwa koncie na dzień spłaty podany na wyciągu. W razie braku środków w odpowiedniej wysokości dyspozycja ta nie zostanie zrealizowana.

Najważniejsze informacje o kartach obciążeniowych:

 • Przesyłane karty są nieaktywne. Można je aktywować, dzwoniąc na numery Kartolinii PKO Banku Polskiego pod numerami telefonów:  801 124 365 (numer dla dzwoniących w kraju),  +48 22 639 66 00  lub +48 81 535 60 50 (numery dla dzwoniących w kraju, z zagranicy i z telefonów komórkowych). Korzystanie z nowych kart obciążeniowych będzie możliwe dopiero po 31 marca 2015 r.
 • 1 kwietnia 2015 r. dotychczasowa karta zostanie zastrzeżona, a dokonywanie transakcji za jej pomocą będzie niemożliwe.
 • Nowa karta będzie widoczna w serwisie bankowości elektronicznej po połączeniu operacyjnym banków 20 kwietnia 2015 r., do tego dnia obsługa karty, w tym informacje o transakcjach i aktualnym saldzie, będzie możliwa przez Kartolinię

Planowane zmiany obejmą także proces wydawania, wznawiania i zastrzegania kart:

 • nie będzie można uzyskać duplikatu karty
 • w razie zastrzeżenia karty automatycznie zostanie wydana w jej miejsce nowa karta.