2013-08-29

Ukraiński Urząd Antymonopolowy (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) wyraził zgodę na przejęcie przez PKO Bank Polski kontroli nad częścią polskich aktywów nordyckiej Grupy Nordea - spółkami Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Konieczność pozyskania zgody ukraińskiego urzędu wynika z posiadania przez Grupę PKO Banku Polskiego spółek zależnych na Ukrainie.

Uzyskanie pozytywnej decyzji ukraińskiego UA jest jednym z warunków umowy zawartej 12 czerwca 2013 r. między Grupą PKO Banku Polskiego a spółką Nordea Bank AB. Do jej realizacji niezbędne jest także uzyskanie stosownych zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewidywany termin uzyskania przez Bank pozostałych zgód regulacyjnych oraz finalizacja umowy to pierwsza połowa 2014 r.

Dopełnienie warunków umowy, z których jednym jest zgoda ukraińskiego UA, otworzy drogę do nabycia akcji Nordea Bank Polska, a dalszej perspektywie do fuzji prawnej PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska, w którym PKO Bank Polski stanie się następcą prawnym, tj. podmiotem praw i obowiązków Nordea Bank Polska. Kolejnym etapem będzie zmiana marki i pełna integracja operacyjna, dzięki której Klienci obu instytucji uzyskają dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek i bankomatów.

Grupa PKO Banku Polskiego dzięki przejęciu potwierdzi swoją pozycję lidera w bankowości detalicznej i wzmocni w bankowości korporacyjnej, szczególnie w zakresie emisji obligacji komunalnych i dla firm, a także usług o zasięgu międzynarodowym. Aktywa Nordea Polska TUnŻ przyspieszą osiągnięcie celów strategicznych w obszarze bancassurance, które zakłada strategia PKO Banku Polskiego na lata 2013-2015.