2013-07-11

W czerwcu PKO Bank Polski zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2 830 mln zł.

Kolejnym krokiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez PKO Bank Polski zgód Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego (Antymonopolnyj Komitet Ukrainy) na przejęcie kontroli nad Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Nordea Finance Polska oraz wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez PKO Bank Polski akcji Nordea Bank Polska oraz Akcji Nordea Life Polska.

- Zgodnie z planem złożyliśmy stosowne wnioski i czekamy na decyzje urzędów. Jesteśmy gotowi na udzielenie wszelkich informacji, które mogą być istotne przy ich analizie. W naszej ocenie planowana transakcja jest korzystna nie tylko dla interesariuszy obu instytucji, ale także rodzimego sektora bankowego. Dla Klientów połączenie oznacza dalszy rozwój oferty produktów i usług – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Przejęcie Nordei powiększy udział polskiego kapitału w aktywach krajowego sektora do poziomu ok. 40 proc., co ograniczy jego uzależnienie od zagranicznego finansowania. W konsekwencji zwiększy się zdolność do kredytowania krajowych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Silna pozycja kapitałowa PKO Banku Polskiego umożliwi utrzymanie wysokich współczynników wypłacalności w połączonym podmiocie, co pozytywie wpłynie na stabilność i bezpieczeństwo sektora.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21 proc. akcji i głosów na WZ), które zostało ogłoszone przez PKO Bank Polski 19 czerwca. Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.

PKO Bank Polski sfinansuje transakcję z kapitałów własnych, w tym zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy.