Miejsce pracy:Warszawa
Jednostka:do uzupełnienia
Nr ref.:do uzupełnienia
Termin zgłoszeń:31 lipca 2017
Dane podstawowe
Kontakt
 • +48 
  +48
Załączniki
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

  Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że:

  1. Administrator danych

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim SA” lub „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

   Powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl. Szczegółowe dane są dostępne w oddziałach Banku oraz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego SA;

  3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

   Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie zgody.

  4. Udostępnienie danych osobowych

   Pani/Pana dane nie będą udostępniane.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat.

  6. Przysługujące prawa

   W związku z przetwarzaniem przez PKO Bank Polski SA Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
   6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
   7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  7. Wymóg podania danych

   Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.

  8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

   Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 •   Anuluj