2015-06-18

Dyrektor Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w PKO Banku Polskim, Adam Marciniak, został wybrany Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej przez Kapitułę Nagrody X Kongresu Gospodarki Elektronicznej organizowanego przez Związek Banków Polskich.

Kapituła doceniła Adama Marciniaka za rozwój obszaru IT Banku. Efektem tego jest wzmocnienie potencjału Banku w dziedzinie tworzenia rozwiązań opierających się na innowacyjnych technologiach informatycznych oraz przynoszących mu korzyści biznesowe i finansowe.