2017-03-22

Giełda Papierów Wartościowych i KDPW, podsumowując 2016 rok na giełdzie, uhonorowały nagrodami PKO Bank Polski i Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Dom Maklerski został nagrodzony za najwyższą wartość obrotów animatora w obrotach sesyjnych obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst oraz za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi. PKO Bank Polski zdobył pierwszą nagrodę w kategorii najwyższa wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP w 2016 roku.