2022-06-08

Iwona Duda, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego została Honorowym Ambasadorem SGH.

Tytułami ambasadorów honorowane są osoby związane z uczelnią, o doskonałej opinii i wybitnych osiągnięciach, cieszące się szacunkiem i zaufaniem w swoim środowisku.

Szkoła Główna Handlowa w tym roku pierwszy raz w swojej historii przyznała tytuły Ambasadorów.