2012-10-02

Bank dla Firm

Po raz pierwszy PKO Ban Polski został wyróżniony w rankingu magazynu Forbes - Bank dla Firm.

Cztery gwiazdki zdobyte w tej prestiżowej klasyfikacji stawiają nas wśród banków najlepszych dla MSP. Doceniona została nasza oferta produktowa, jakość obsługi i liczba wysoko wykwalifikowanych doradców. Bank otrzymał maksymalne liczby punktów w dwóch z pięciu podlegających ocenie kategoriach: jakość i przejrzystość oraz różnorodność oferty i usług dodatkowych.