2015-09-22

 

 

PKO Bank Polski dokonując rewitalizacji wewnętrznych systemów informatycznych zbudował największy w Polsce klaster - grupę połączonych ze sobą komputerów stanowiących jeden system.

Rozwiązanie jest efektywne pod względem kosztów utrzymania i wydajności działania. Sukces ekspertów z Banku związany z budową i wdrożeniem największego klastra rozproszonego w Polsce oraz jego zalety zostały docenione i nagrodzone przez ekspertów z firmy Veritas.