2018-05-25
BROKER 2017 ROKU

W trzeciej edycji rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika PKO Bank Polski zajął drugie miejsce w kategorii oferta bankowa. Doceniono przygotowaną przez Bank ofertę depozytowo-transakcyjną i kredytową, dzięki której właściciele gospodarstw rolnych mogą sfinansować zarówno bieżące wydatki jak i inwestycje związane z prowadzoną działalnością.

Ranking Bank Najlepszy dla Rolnika firmy Martin & Jacob, która prowadzi autorskie analizy rynku rolnego opracowany, powstał na podstawie badania zrealizowanego w pierwszym kwartale tego roku. Przeprowadzono je na próbie ponad 9,4 tys. rolników.