2011-11-30

PKO Bank Polski został uhonorowany nagrodą „Bank of the Year in Poland”. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksową modernizację.

Konkurs „Bank of the Year” organizowany jest corocznie przez miesięcznik „The Banker”, który od lat należy do prestiżowych, międzynarodowych magazynów poświęconych bankowości, światowej gospodarce i finansom. Magazyn analizuje wyniki finansowe banków, strategie ich rozwoju oraz zrealizowane w konkretnym roku projekty w kontekście sytuacji sektora finansowego danego kraju.

Bank był już wyróżniony nagrodą „Bank of the Year in Poland” w 2007 r.