2022-06-28

BANKOWY MENEDŻER ROKU 2021

Jacek Szugajew, prezes Zarządu Kredobanku, działającej w Ukrainie spółki z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, w konkursie Bankowy Menedżer Roku 2021 został uhonorowany nagrodą specjalną.

W 2021 roku Kredobank rozwijał się dynamicznie a jego pozycja rynkowa była historycznie najlepsza. Obecnie spółka utrzymuje ciągłość działania, a jej aktywa i pasywa pozostają na poziomach zbliżonych do tych sprzed wojny.

Organizatorem konkursu Bankowy Menedżer Roku jest „Gazeta Bankowa”. Laureaci wybierani są głosami kapituły oraz konkurencji.

Więcej