2023-02-09

Best in RPA

W konkursie Best in RPA organizowanym przez „Computerworld” PKO Bank Polski zajął miejsce na podium za stosowaną przy realizacji programu rządowych wakacji kredytowych technologię Robotic Process Automation. Eksperci docenili rozwiązanie prowadzące do zachowania terminowości, jakości oraz powszechnej dostępności dla klientów oferty pomocowej, świadczonej za pośrednictwem PKO Banku Polskiego.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w rządowym projekcie wakacji kredytowych wymaga wielu działań. Robotyzacja wspiera sprawną i prawidłową realizację zawieszeń, dzięki automatyzacji procesów do minimum ograniczone zostały czynności manualne, a masowe procesy zostały wystandaryzowane.