2021-06-08

TBiały Listek CSR

W X edycji rankingu Listki CSR „Polityki” PKO Bank Polski został doceniony za działania w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Otrzymał za to Biały Listek CSR.

Ponadto został wyróżniony za zaangażowanie w projekt mamyklimat.pl.

Zestawienie Listków CSR Tygodnika „Polityka”, przygotowywane jest przy merytorycznej współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte.