2021-01-27

PKO Rotunda – warszawski oddział PKO Banku Polskiego - otrzymała końcowy certyfikat BREEAM International 2013 New Construction na wysokim poziomie Excellent. To potwierdza, że budynek jest zrównoważony, czyli wywiera ograniczony wpływ na środowisko naturalne a zastosowane w nim rozwiązania zapewniają lepsze warunki zarówno pracownikom, jak i innym użytkownikom budynku.

PKO Rotunda posiada certyfikację ekologiczną dwóch niezależnych organizacji międzynarodowych: amerykańską w systemie LEED i brytyjską w systemie BREEAM. Jest pierwszym budynkiem usługowym w Polsce spełniającym wymagania określone jednocześnie przez dwa prestiżowe systemy zielonej certyfikacji.

Więcej