2018-03-01
BROKER 2017 ROKU

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nagrodą Broker Roku 2017, m.in. za organizację pierwszych ofert publicznych akcji o największej łącznej wartości w 2017 roku i najwyższy udział w obrotach akcjami (bez transakcji animatora) na Głównym Rynku.

Z kolei PKO Bank Polski SA został nagrodzony za najwyższą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych na rynku Catalyst oraz najwyższą wartość transakcji OTC rozliczonych w KDPW_CCP.

Za największy wzrost wartości zamówień na produkty informacyjne GPW i BondSpot nagrodę otrzymała spółka PKO BP Finat Sp. z o.o.