2022-04-05

W ramach Podsumowania Roku Giełdowego 2021 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uhonorowała Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego statuetką Broker Roku 2021.

Nagroda GPW trafiła do Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego już piąty rok z rzędu. W czasie uroczystej gali Biuro zostało nagrodzone również w kategorii „Główny rynek” za najwyższy (niemal 81,6 mld zł) udział w obrotach sesyjnych i pakietowych akcjami na Głównym Rynku oraz w kategorii „Catalyst” za najwyższy (ponad 2,5 mld zł) udział w obrotach obligacjami na tym rynku.