2020-06-24

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, z okazji Podsumowania Roku Giełdowego, zostało uhonorowane statuetką Broker Roku 2019 – najważniejszą nagrodą GPW. Otrzymało ją za najwyższą wartość obrotu w transakcjach sesyjnych i pakietowych na akcjach z Głównego Rynku oraz NewConnect, obligacjach skarbowych i nieskarbowych z rynku regulowanego oraz ASO GPW i BondSpot, a także za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW.

Biuro zdobyło także nagrody za najwyższy udział w obrotach obligacjami na rynku Catalyst oraz największą liczbę abonentów danych giełdowych czasu rzeczywistego.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego po raz trzeci z rzędu zostało wybrane Brokerem Roku.

Więcej