2013-03-06

Buława 2013 dla PKO

PKO Bank Polski został wyróżniony przez Polsko-Ukraińska Izbę Gospodarczą nagrodą Buława 2013.

Przyznana po raz pierwszy Polsko-Ukraińska Nagroda Gospodarcza to wyróżnienie dla osób i firm szczególnie zasłużonych dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli polskich i ukraińskich instytucji przyznaje ją firmom, których działalność odznaczyła się szczególnymi osiągnięciami na rynku, będąc synonimem sukcesu gospodarczego.PKO Bank Polski jest głównym udziałowcem i strategicznym partnerem ukraińskiego KREDOBANKu. Jego działalność w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego stanowi przykład pozytywnego wpływu kapitału polskiego na ukraińską instytucję finansową.

Technologie, know-how oraz środki finansowe wniesione do KREDOBANKu sprzyjają jego znacznemu rozwojowi. Był wielokrotnie nagradzany, za jakość produktów, aktywność we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorców, a także przejrzystość działania