2019-03-21

Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego – za dokonania w branży finansowej, sukcesy zarządzanego przez niego banku oraz wkład w rozwój rynku kapitałowego – został wyróżniony nagrodą specjalną Byki i Niedźwiedzie w 25. edycji konkursu organizowanego przez Gazetę Giełdy „Parkiet”.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego otrzymał statuetkę Byka i Niedźwiedzia dla najlepszego domu maklerskiego. O zwycięstwie zdecydowały m.in. liczba oraz wartość transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym oraz bogata oferta usług dla wszystkich grup klientów. Celem konkursu jest uhonorowanie instytucji i profesjonalistów, którzy przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania rynku kapitałowego.