2022-03-30

W konkursie „Byki i Niedźwiedzie” organizowanym przez „Parkiet” statuetkami uhonorowani zostali Piotr Bujak główny ekonomista PKO Banku Polskiego w kategorii Ekonomista Roku oraz Przemysław Smoliński, analityk techniczny z Biura Maklerskiego banku w kategorii Analityk Roku. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego otrzymało nominację.

Piotr Bujak został nagrodzony jako kierujący zespołem ekonomistów PKO Banku Polskiego, który drugi rok z rzędu wygrał w konkursie krótkoterminowych prognoz makroekonomicznych i finansowych „Parkietu”.

Przemysław Smoliński wypracował w zeszłym roku najwyższą - sięgającą blisko 49 proc. stopę zwrotu w portfelu technicznym „Parkietu”.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, od lat, tworzy rzetelne zestawienia gospodarcze i na ich podstawie przyznaje statuetki „Byków i Niedźwiedzi” honorując nimi liderów rynku kapitałowego w wielu kategoriach.