2021-03-24

Spółka PKO TFI została nagrodzona statuetką Byka i Niedźwiedzia w kategorii PPK Roku 2020, za efektywne zarządzanie najwyższą wartością aktywów zgromadzonych w PPK oraz Złotym Portfelem w kategorii funduszy rynku surowców za subfundusz PKO Akcji Rynku Złota.

PKO TFI zarządza aktywami w ramach PPK sięgającymi blisko 34% rynku, a na koniec lutego 2021 r. było to 1,143 mld zł należące do ponad 540 tysięcy uczestników programu. PKO Akcji Rynku Złota wypracował w 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 28,3%, co uczyniło go najbardziej zyskownym funduszem inwestycyjnym 2020 roku.

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet", od 27 lat, tworzy rzetelne zestawienia gospodarcze i na ich podstawie przyznaje statuetki Byków i Niedźwiedzi oraz Złote Portfele, honorując nimi liderów rynku kapitałowego w wielu kategoriach.