2012-03-20

Byki i NiedźwiedziePodczas 18 edycji nagród „Byki i Niedźwiedzie" zorganizowanej przez Gazetę Giełdy Parkiet, Zbigniew Jagiełło odebrał statuetkę Prezesa Roku. W konkursie wyróżniono także Dom Maklerski PKO Banku Polskiego – doceniono m.in. za przeprowadzenie największych ofert pierwotnych oraz pozyskanie największej liczby nowych rachunków inwestycyjnych.

„Byki i Niedźwiedzie” przyznawane są spółkom, instytucjom oraz osobom, które najbardziej wyróżniły się na rynku kapitałowym oraz przyczyniają się do rozwoju, upowszechniania i poszerzania tego rynku w Polsce.